Fundacja "FONS FLOS IGNIS". Budowa "DOMU MIŁOŚCI BOŻEJ" k. Zakopanego (Bachledówka: bachledówka.manifo.com) dla ludzi w kryzysach (zwłaszcza myślących o odebraniu sobie życia). PROSIMY O DATKI NA KONTO BANKOWE 50 1020 5558 1111 1756 9620 0067. Dane do korespondencji: lacek1@poczta.onet.pl  W nagrodę za datki - płyta O. Mieczysława Łacka "Nad Tatrami słoneczko zachodzi" (Maryi od Tater) - 11 piosenek śpiewanych na dwa głosy przez O.Mieczysława Łacka na nutę góralską oraz dyplom z podziękowaniem.

Kręgi FFI

KRĘGI, OGNISKA FONS FLOS IGNIS 

By założyć Krąg, Ognisko FFI wystarczy parę osób, które:  

 • znalazły  w swoim terenie piękne miejsce (fons = źródło)
 • spotykają się przynajmniej raz w miesiącu, by wspólnie pobyć razem, porozmawiać, pogadać o swoich problemach, pośpiewać, pomodlić się (flos = kwiat)
 • i obmyślić jak siebie rozpalić i  innym pomóc (ignis = płomień)
 • Kręgi, Ogniska FFI mogą zakładać dzieci, młodzież i starsi. Informacji udziela:

  Mieczysław Łacek

  lacek1@poczta.onet.pl

  Stowarzyszenie Fons Flos Ignis  

   

  Tymczasowy Statut Stowarzyszenia  FONS FLOS IGNIS (FFI) 

  1.

  I s t o t a

  Stowarzyszeni Fons FlosIgnis działa na rzecz zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego i moralnego ludzi, szczególnie osób okresowo cierpiących na depresję, przeżywające  chwilowe zniechęcenie i braku chęci do życia z racji ekonomicznych, politycznych, społecznych i rodzinnych.

  2.

  C e l

  1. Organizowanie  działań  wspierające zdrowie  fizyczno-psychiczno-duchowo-moralne wśród ludzi. 

   

  2. Wspieranie poszczególne osoby, by wyszły z kryzysów fizyczno-psychiczno-duchowego. 

   

  3. Wspieranie domów„Fons-Flos-Ignis” - ośrodków  fizyczno-psychiczno-duchowo-moralnej odnowy.

   

  3.

  Ś ro d k i

  1.      Pomoc w poszukiwaniu stałego miejsca zamieszkania ipracy zawodowej oraz zapewnienia warunków życia dla osób zagubionych. 

  2.      Pomoc prawna.

  3.      Organizowanie konferencji i seminariów, imprez ikonkursów w kraju i za granicą, mających na celu propagowanie idei FFI.

  4.      Organizowanie szkoleń i kursów zgodnych z ideami FFI.

  5.      Działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej FFI.

   

  4.

  C z ł o n k o w i e

  Członkami Stowarzyszenia FFI mogą być przede wszystkim: pedagodzy,  psycholodzy, neurolodzy, lekarze, duchowni oraz wszyscy którzy chcą służyć idei FFI. 

  5.

  O b o w i ą z k i    c z ł o n k ó w

  Przynajmniej raz w roku spotykać się ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia FFI

  Realizować indywidualnie i grupowo idee FFI (organizowanie Ognisk FFI) 


  6

  P r z y j ę c i e 

  O przyjęciu na członka decyduje Zarząd.


  7.

  Z a r z ą d 

  Na czele stoi Stowarzyszeniastoi Prezydentka/Prezes       


  8.

  S e k c j e

  W ramach Stowarzyszenia FFImogą istnieć sekcje: zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, zdrowia duchowego, zdrowia moralnego.

  Jeśli chcesz należec do takiego Stowarzyszenia pisz i dzwoń:

  Mieczysław Łacek

  lacek1@poczta.onet.pl

  503 91 85 86 

  Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW